بررسی نوآوریهای قانون مجازات اسلامی در کلیات
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه رضوی مشهد
تاریخ دفاع: 1392